Kielenhuolto- ja käännöspalvelut

 

Trakova
Kaija Kovanen

Kääntäjä, kielenhuoltaja Kaija Kovanen

Hei, olen Kaija ja palvelen sinua kielenhuolto- ja käännös­asioissa. Olen tehnyt kääntäjän töitä vuodesta 2000 ja vuonna 2010 perustin yritykseni Trakovan, joka keskittyy käännöstöiden lisäksi vahvasti myös kielenhuolto- ja oikolukupalveluihin. Toimin pitkään Turussa, tällä hetkellä vaikutan Alavudella, mutta asiakkaani ovat yrityksiä ja yksityis­henkilöitä ympäri Suomea.

Kaija Kovanen
kääntäjä, VTM, FM

Oikeakielisyyden puolesta

Suhtaudun koko lailla intohimoisesti kieleen ja oikea­kielisyyteen ja uskon, että kielioppi­sääntöjä kannattaa noudattaa ihan siitäkin syystä, että se parantaa tekstin ymmär­tämistä. Yrityksen kannattaa panostaa asiakas- ja markkinointi­viestintään: selkeä ja virheetön suomen kieli antaa koko yrityksestä ja osaamisestasi ammattimaisen ja luotettavan kuvan. Vaikka pienet kirjoitus­virheet eivät vaikuta viestin perille­menoon, ne voivat kuitenkin vähentää kirjoittajan uskotta­vuutta.

Kaija Kovanen
kääntäjä, VTM, FM

Haluatko sujuvat verkko­sivutekstit tai
kaipaatko toimivaa markkinointi­viestintää?

Käännöstyöt
englannista suomeen

Oikoluku ja tekstinhuolto
suomenkielisissä teksteissä

Oikoluvulla tai kielentarkistuskella tarkoite­taan nopeaa oikein­kirjoituksen, pilkkujen ja muiden väli­merkkien, yhdys­sanojen ja esimerkiksi alku­kirjaimien tarkistusta ja korjaa­mista. Kyse on siis kieli­opista. Pinta­puolinen kirjoitus- ja kieli­virheiden tarkistus on vähintä, mitä jokaiselle tekstille pitäisi tehdä.

Tekstinhuollossa mennään hieman syvemmälle ja muokataan lause­rakenteet ja koko tekstin rakenne ymmärrettä­vämmiksi. Poistetaan turha sisältö ja muotoil­laan tekstin ydin helppo­lukuiseksi ja toimivaksi tekstiksi, joka välittää viestisi tehokkaasti, mutta kuitenkin ”omalla äänelläsi”.

Kääntäjän palvelut

Teen käännöstyötä englannista suomeen. Vahvuuksiani on pitkä kokemus käännös­alalta ja sitä kautta tullut tietoisuus siitä, mitä osaan ja en osaa tehdä. Sovitut aika­taulut pitävät, ellei yhdessä niitä muokata kesken prosessin. Vahvimmillani olen yleis­kielisissä teksteissä sekä IT-alaan ja markki­nointiin liittyvissä teksteissä. Huollan monenlaisia tekstejä, nykyään erityisen paljon nettisivutekstejä.
Käännöstyöt
englannista suomeen
Yhteystiedot
Yhteydenotot mielellään sähköpostitse.
 

Kaija Kovanen

kääntäjä, VTM, FM
kaija@trakova.fi
050 442 6626

Trakova

Y-tunnus 2408127-1